CHILDIO MAGAZÍN

Staročeská jména pro holčičky


Na staročeské kultuře, tradicích i zvycích je zkrátka něco kouzelného.

Ačkoliv jde v Česku stále více a více do módy, pojmenovávat děti exoticky znějícími jmény, staročeská křestní jména v sobě nesou kouzlo rodné domoviny. Někomu připomenou prarodiče, jiné naopak potěší jejich jedinečnost – pravděpodobně se nestane, že by ve třídě byly tři holčičky se stejným staročeským jménem. Ponořme se společně do historie a podívejme se na slovanská dívčí jména s jejich významy.


Slovanská jména

Většina slovanských jmen vznikla jako složenina dvou slov (Vladislav – “slaví” + “vládu”), jiná jsou odvozena od pouze jednoho slova (Krok, Mladota). Zatímco obyčejný lid (poddaní) dostával nejčastěji jména prostá, tudíž odvozená od jednoho slova, vládnoucí vrstva dostávala jména složená.


Jména, která najdete i kalendáři


Blažena (10. května)

Jako jméno napovídá, jde o podobu slova “blažená”. Jméno samotné má ovšem původ v latinské jménu Beáta, což podobně jako Blažena odpovídá slovu “blažená”.

Bohuslava (7. července) Význam jména je u jména Bohuslava (stejně jako u mužské varianty Bohuslav) jednoznačný – “oslavující Boha”, což je slovanská podoba starého Řeckého jména Timotheus.

Božena (11.února) Jde o českou variantu pro jména Benediktra, Dorota, Beatrice, Beatrix, což znamená “bohoslavená”, “bohem obdařená”.


Dobroslava (5.června) Ženská podoba jména Dobroslav, odvozené od slov “dobro” a “sláva”.


Dobromila (5.února) Význam jména Dobromila je “milující dobro” . Jde o překlad řeckého jména Agáta.


Jelena (18. srpna) Jméno Jelena nijak nesouvisí s jelenem, jméno se vyskytovalo v různých podobách ve slovanských národech (Elena, Eléné, Lena, Lenon, Lenuša aj.) a jeho původ je pravděpodobně ve jménu Hellena, jehož význam lze vykládat jako “světlo/záře”.


Jaromíra (24.září) Ženská podoba jména Jaromír. Jméno doslova znamená “Slavný silou”.


Jaroslava (1. července) Ženská podoba jména Jaroslav. Jméno je odvozeno od slova “jaryj”, což v překladu znamená “vznětlivý”, ale také “silný” nebo “vládnoucí”.


Jasna (12. srpna) Jméno Jasna nemá hluboké kořeny, bylo utvořeno až v době národní obrození jako pokus o překlad latinského jména Klára, znamenající „jasná“.


Kazi (5. březen) Jméno je převzaté z Kosmovy kroniky (počátek 12. století), od stejnojmenné postavy. Nejčastěji je vykládáno jako “kázeň/trest”, ale jeho význam je nejasný.


Ludmila (16. září) Ludmila neboli “lidu milá” svůj svátek slaví na svátek sv. Ludmily.


Libuše (10. července) Jeho původ je odvozován od slova “libá” tz. příjemná/milá.


Lluba (16.února) Lluba pochází od slova dodnes používaného v ruškém jazyce – ljubov, překl. “láska”. Souvisí s latinským slovem libido, což lze přeložit jako “touha”


Luna (30. listopadu) Jméno je převzaté od římské bohyně měsíce Luny.


Radoslava (6. května) Ženská verze mužského jména Radoslav. Původ je obvykle odvozován od staroslovanského slovesa radět – „starat se“.


Radomila (3. ledna) Ženská verze mužského jména Radomil. Lze jej vyložit jako “milý” a “rozradostňující”


Slava/Slavěna (1.února) Slava je ženskou variantou mužského staroslovanského jména Sláv, jeho význam je buďto “žena slovanského národa”, nebo jde o latinskou verzi jména Glorie s významem “slavná/oslavovaná”.


Světlana (20. března) Světlana se do českých zemí dostalo ze slovanského jihu. Jméno se vykládá jako „světlá/jasná”.


Vendula (6. dubna) Jde o ženskou podobu jména Vendelín, význam je tudíž “Polabská Slovanka”. Vendula se dříve používalo i jako domácí podoba jména Václava. Václava od jména Václav nese se významově vykládá jako „více slavný”.


Vojtěška (23.dubna) Ženská podoba mužského jména Vojtěch. Význam je udáván jako “útěcha vojska”.


Vratislava (9. prosince) Jde o ženskou podobu mužského jména Vratislav, jehož význam je vykládán jako „navratitel slávy“, vratislava je tudíž “navratitelkou slávy”.


Zdeňka/Zdena (23. června) Základem jména je sloveso “dělat”. Jméno bývá proto spojováno se jmény jako Sděslav, Zděslav (Zděslava) a znamená „zde slavná” také „vytvářející slávu” či „oslavující své dílo”.


Zlatuš/Zlata/Zlatava (25. září) Jméno ve všech svých variantách je skutečně spojeno s drahým kovem – zlatem, případně s příslovce “zlatá”, které je stejně tak odvozeno od slova “zlato”.


Živa (25. října) Původem jde o jméno slovanské bohyně plodnosti a života Živy.


Slovanská jména, která v kalendáři již nenajdete:


Častava Doňa

Hodona

Hřiva

Kunata

Mlada – Význam jména Mlada je skutečně odvozen od slova “mladá”. Jeho novější podobou je dnes stále se používající Milada (1.února). Olota –Dnešní novější podoba Oloty je pravděpodobně Lota (17.října).

Rojša Raša Radla Žita
Související příspěvky

Zobrazit vše

Sledujte náš příběh

facebook@3x.png
instagram-sketched@3x.png
youtube-2@3x.png
twitter@3x.png